V dnešní, takzvaně sekularizované společnosti jsme si zvykli vymezovat náboženství a jeho představitelům roli v rámci úzké sféry osobního života věřících, kdesi za zdmi kostelů. Přesto v životě