Ekonomie jako věda je stále relativně mladá, za její vznik je pokládán rok 1776, kdy Adam Smith vydal Pojednání o původu a podstatě bohatství národů. Je to