PŘÍRODNÍ KATASTROFY. Zneužívání termínu katastrofa.  Definice podle rozsahu a vlivu na život na Zemi: Globální geologické: vývoj života na planetě Země. Globální klimatické: vývoj druhu homo sapiens; vznik