Odrazovým bodom tejto filozofickej prednášky bude na prvý pohľad vcelku neintuitívna, a pre mnohých priam znepokojujúca myšlienka možnosti mysliacich strojov. Čo nám môže priniesť filozofické reflektovanie takejto otázky?