Ve sci-fi se vesmír často chová podle rozmaru autora. Velká libovůle panuje i v zacházení s vakuem. Jaké je ale ono „nic“ ve skutečnosti? Dá se na