Účelem přednášky je upozornit na sluneční hodiny jako na skvělou učební pomůcku vhodnou k porozumění základům astronomie. Objasníme si teoretické základy a různé způsoby konstrukce slunečních hodin. K