Na základě dlouholetého poznání v oboru akustiky a moderního výtvarného umění lze dojít k důležitému objasnění, kdy, kde a jak lze dosáhnout estetické radosti, obohacující naše vnímání a to nejen