Osvícenství (1640-1790). Filosofické základy osvícenství: sensualismus, empirismus, racionalismus. Osvícenecké názory na stát a společnost. Osvícený absolutismus. Absolutistické reformy ve Střední Evropě a zrušení Českého státu. Romantismus a romantický