Podobně jako vynález parního stroje před dvěma sty lety nastartoval průmyslovou revoluci, tak i moderní elektronika a komunikační technologie by nemohly vzniknout bez základních objevů kvantové fyziky, o