Současné poznatky o vesmíru ukazují, že vesmír vznikl před 13,8 miliardami let za extrémně vysokých teplot a hustot primordiální látky. Vesmír, jak jej známe nyní se skládá převážně