V přednášce se zaměříme na posledních několik z deseti fyzikálních principů, jejichž objev byl natolik zásadním, že změnil naše chápání přírody. Tentokrát se podíváme na vztah hmoty a