Přednáška se pokouší shrnout bouřlivý vývoj obrněné vojenské techniky ve dvacátém století, od prvních vývojových protoypů až po moderní stroje. Cílem je poukázat na rozdíly v jednotlivých konstrukčních