Vymezení Českého státu z hlediska historického. Habsburk na Českém trůně. Vnitřní poměry v Českém státě  v 16. a 17. století a zaměření politiky Habsburků. Český stát po 30.