Dostupnost energie je klíčovým faktorem prosperity, ekonomického a společenského rozvoje, včetně postupného zmírňování chudoby a v neposlední řadě i ochrany životního prostředí a zvyšování kvality života obecně. V