Asteroidy jsou malá tělesa Sluneční soustavy. Více než 90% se nachází v tzv. hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem. Podrobnějsi analýza architektury jejich drah ukazuje na statisticky významne