Již v antice běžně používané mnemotechniky upadly tak trochu v zapomnění a v dnešní moderní době práci našeho mozku v mnoha oblastech nahradila technika. Zároveň se díky