Řádkovací nebo skenovací elektronová mikroskopie je univerzální analytický nástroj, který nám umožňuje nejen „mikroskopovat“, ale též zapojovat do procesu pozorování různé další fyzikální metody. Pozorováním tak získáváme nejen