Klima a jeho proměny působí na neživou i živou přírodu naší planety od dávných geologických dob. Hnacím motorem klimatu jsou děje, které se odehrávají hluboko uvnitř naší