Jde o přiblížení těchto dvou jevů jako fenoménu úzce spojeného s praktickými problémy v ochraně přírody. Na příkladech konkrétních druhů budou přiblíženy i některé biologické zákonitosti obecně související