O začátcích zemědělství se musíme nejvýš jen dohadovat na základě sítě ne zcela přímých důkazů. Konec zemědělství právě v Evropě prožíváme a těžko si zjednat patřičný odstup od