Jazyk umožňuje myšlení, komunikaci, je architektem mozku, činí věci zjevnými, ale zároveň i zakrývá. Řada možných alternit, nepravdivých odpovědí, které si můžeme vymyslit, je bez hranic. Zamysleme se