Přednáška bude obsahovat úvod do problematiky možnosti a způsob vzniku altruismu jako biologického jevu, kooperaci u zvířat, vztah altruismu k lidské morálce, jakož i reflexi filosofických a společenskovědních