Přednáška výjimečně bez anotace. Přidám ale pár vlastních slov. Pan docent Perek bude hovořit o aktualitách spojených s problematikou kosmického smetí. Vzhledem k vysokému věku pana docenta (97