Kriminalita, tj. páchaná trestná činnost, je jevem, který tradičně přitahuje pozornost veřejnosti a bohužel se řady lidí také osobně dotýká či dotkl, ať už jako přímých obětí nebo