Skepse k legendám (aneb jak rozumět starým zázrakům)? Slovo legenda není dost důvěryhodné v běžném úzu, středověké legendy jsou však důležitým dobovým pramenem. Na příkladě svatováclavských legend