Není dnes žádným tajemstvím, že vybrané pasáže z dějin českých zemí byly v minulosti nepříliš vzdálené podřizovány dobově podmíněným mocenským zájmům. K zneužívaným místům „národní paměti“ dlouho náležela