Jan Konvalinka, prorektor pro vědeckou činnost UK se zabývá úlohou proteas v regulaci biologických procesů a studiem medicinálně zajímavých enzymů. Soustředil se zejména na výzkum proteinů viru HIV,