Fenomén barvy je starší než lidstvo samo, a zvídavé sapienty zajímal odedávna. Přesto však nejsou dosud všechny souvislosti  definitině prozkoumány a ujasněny – tím spíš však je možné