Téma pornografie vyvolává ve společnosti řadu otázek a to zejména ve vztahu k jejímu dopadu na sexuální život jednotlivců a jejich fungování v partnerském svazku. Výzkumy na toto