Od roku 2015 enormně narůstá počet sekvenovaných rostlin. A to nejen těch hospodářsky užitečných – známe již genomy řas, mechů, plavuní, kapradin – a díky tomu můžeme podrobně