Evoluční biologie je na první pohled téměř uzavřenou kapitolou lidského bádání. Geniální Darwinovy objevy dotáhly k dokonalosti nejlepší biologické mozky dvacátého století a nám zbývá už jen dopilovat