Pavel Bakule: Unikátní lasery v ČR – Nástroje pro špičkovou vědu, 14. června 2019

Vědci a technici laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech právě dokončují vývoj a instalaci čtyř unikatních vysokointenzivních krátkopulzních laserů představujících světovou špičku v těchto technologiích a zároveň výrazný posun technologické hranice mezi možným a nemožným. Tyto laserové systémy generují ultra krátké záblesky světla s dobou trvání, která se počítá ve femtosekundách (miliótinách miliardtin sekundy) a které tak mohou při relativně nízké energii generovat extrémně vysoké špičkové výkony počítané v petawatech (v milionech gigawattů). Následnou fokusací do “bodu” o průměru několika mikrometrů lze pak generovat neuvěřitelné intenzity (a s tím spojené elektromagnetické pole), které se zatím na této planetě nikdy nepodařilo vygenerovat – až 10^24 W/cm2. Pomocí těchto laserových pulsů a jejich interakce s atomy je pak možné generovat druhotné ultrakrátké laserové pulsy v rozsahu téměr celého elektromagnetického spektra od gama záření, přes rentgenovské záření, UV záření az po THz pulzy. Zároveň je možné těmito lasery i urychlovat částice (protony, elektrony atp.) na energie srovnatelné s obrovskýmy konvenčními urychlovači částic. Otevírají se tak možnosti rozsáhlého výzkumu pomocí ultrakrátkých pulsů z těchto druhotných zdrojů v mnoha oblastech. Přednáska bude zaměřena zejména na objasnění principů a technologií na nichž jsout tuto unikátní lasery postaveny. Za jeden z hlavních technologických triků, jak zesílit pulsy s obrovským špičkovým výkonem byla dokonce loni udělena Nobelova cena za fyziku Donně Stricklandové a Gerardu Mourou.

https://www.facebook.com/events/354592931829627/

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, posluchárna B7 zoologie ve druhém patře.

Po přednášce následuje posezení v restauraci Na Křižovatce (Uterus) na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Příští pátek 21. června budeme se Stanislavem Vosolsobě hovořit o tom zda dokáže evolučně vývojová biologie vysvětlit původ rostlin.

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *