Události roku 1918 mají nezastupitelné místo v české historické paměti a jsou dodnes jedním ze základních kamenů při konstrukci zdejšího národního příběhu. Přesto – nebo snad právě proto