Tomáš Bandžuch: Mezi Vídní, Berlínem a Prahou – aneb sudetoněmecký říjen 1918, 27. říjen 2017

Události roku 1918 mají nezastupitelné místo v české historické paměti a jsou dodnes jedním ze základních kamenů při konstrukci zdejšího národního příběhu. Přesto – nebo snad právě proto –mezi českou odbornou i laickou veřejností panuje jen mlhavé povědomí o tom, jak události zmíněného roku dopadly na české, moravské a slezské Němce. S jakými nadějemi do něj vstupovali, jak reagovali na překotné změny, které přinesl, jak se na jeho konci vyrovnávali s příchodem nové, československé státní správy a jak uvedené události přispěly k národnostnímu uvědomění Sudetských Němců jakožto zvláštní národnostní skupiny.
Ve své přednášce se budu tedy věnovat především otázkám týkajícím se německé politiky v českých zemích v roce 1918, přičemž na závěr se pokusím nalézt odpověď na otázku, nakolik tehdejší události vydláždily cestu ke konečnému zániku zdejšího česko-německého soužití o několik desítek let později.
 
Tomáš Bandžuch (*1986) vystudoval politologii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho badatelský zájem se soustřeďuje především na dějiny střední Evropy v první polovině dvacátého století, v současnosti se zaobírá především rolí národnostních menšin v době konstituování první Československé republiky.
Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.
 
Facebooková událost zde: https://www.facebook.com/events/154562031804352
 
Po přednášce následuje neformální část diskuze, tentokrát opět v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.
 
Nadcházející pátek 3. listopadu se sejdeme s Ondřejem Vencálkem, se kterým probereme pozoruhodný svět náhod: https://www.facebook.com/events/1587276298006712
 
Jménem organizátorů.
Vítězslav Škorpík

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *