V devatenáctém století vznikl na britských ostrovech biometrický model směsné dědičnosti, který dokázal věrně popsat předávání spojitých znaků (například tělesné výšky) z generace na generaci. Později se ukázalo,