Imunita je specifická obrana proti infekci u které pozorujeme rychlejší a intenzivnější reakci při opakování infekce. Brzo byla v krevním séru pozorována přítomnost bílkoviny zvané protilátka, která