V přednášce budou prezentovány ekonomické motivace, proč právě ovládnutí asteroidů je vzácným příkladem kdy lidská expanze do kosmu by mohla být ekonomicky rentabilní. Dále budou probrány fyzikální a