Prokop Hapala: Hospodářské využití a kolonizace asteroidů, 25. září 2015

 V přednášce budou prezentovány ekonomické motivace, proč právě ovládnutí asteroidů je vzácným příkladem kdy lidská expanze do kosmu by mohla být ekonomicky rentabilní. Dále budou probrány fyzikální a chemické reálie klíčové pro technickou realizovatelnost a ekonomcikou návratnost takových projektů. V poslední částí se budu věnovat výhledu do vzdálenější budoucnosti o možnostech kosmické civilizace distribuované na asteroidech, a důvodech proč právě taková civlizace je pro mne nejvíce přitažlivá z hlediska zvýšení životaschopnosti a potenciálu rozvoje lidstva.
 

Prokop Hapala (narozen 1984), student doktorského programu na MFF UK, pracovník Fyzikálního ústavu AV, kde se zabývá mikroskopií atomarních sil a tunelovacími mikroskopy na površích pevných látek a molekul.
 
Místo konání: PEN-klub, Praha 1, Klementinum 190 v prostorách Národní knihovny ČR (dříve Univerzitní knihovna).
Upozornění: Od účastníků vybíráme po dvacetikoruně a můžete-li dát více, uvítáme to. Peněz užíváme k úhradě pronájmu PEN-klubu.
POZOR!!! Neformální část diskuse v salonku Cafe Kampus v Náprstkově 10.

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *