Radim Valenčík: Může být ekonomický růst trvale udržitelný a současně exponenciálně dynamický? Aneb, jak rostlo HDP od narození Ježíše Krista? 13. června 2014

Nejobecnější příčinou současných problémů je to, že doposud nedošlo k přeorientaci stávajícího setrvačného vývoje směrem ke společnosti produktivních služeb, tj. společnosti, těžištěm ekonomiky které jsou produktivní služby spojené a nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu. Ekonomický růst může být současně exponenciálně dynamický a trvale udržitelný, resp. dokonce musí být exponenciálně dynamický, aby byl trvale udržitelný. Základem tohoto typu růstu jsou produktivní služby. Rozhodující podmínkou přechodu k ekonomice produktivních služeb je zainteresovanost subjektů působících v oblasti produktivních služeb spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu; vytvoření zpětných vazeb mezi efekty produktivních služeb a financováním těchto subjektů může podstatným způsobem přispět k vyšší dynamice ekonomického růstu, pozitivním změnám jeho charakteru a zvýšení kvality života lidí. Součástí prezentace bude i analýza vývoje HDP od počátku letopočtu. Z ní vyplývá, že v období průmyslové revoluce se dynamika exponenciálního vývoje dokonce zvýšila. Lze předpokládat, že zvýšení role produktivních služeb bude mít obdobné důsledky.
K tomu viz: http://radimvalencik.pise.cz/1378-jake-reformy-a-proc-126-f…a další dvě pokračování, která budou zveřejněna ve čtvrtek a pátek nahttp://radimvalencik.pise.cz

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *