David Černý: Eutanazie, 6. června 2014


Eutanazie patří posledních několik desetiletí mezi nejdiskutovanější témata lékařské etiky. Shoda neexistuje nejen pokud jde o morální hodnocení usmrcení pacientů lékaři, ale dokonce ani terminologická. Jednotliví autoři se neshodují, zda určité praktiky představují eutanazii, či nikoli. Ve svém příspěvku představím základní nosné prvky diskuse o eutanazii: teorii posvátnosti lidského života a funkcionalistické teorie morálního statusu, problém intence v morálním hodnocení lidského jednání, rozdíl mezi zabitím a ponecháním zemřít. Budu hájit umírněnou pozici: eutanazie je za určitých podmínek morálně přípustná, nicméně společnost není dostatečně zdravá na to, aby byla také legalizována.

David Černý vystudoval teoretickou filosofii (Boloňa, Řím), v Itálii přednášel logiku a filosofii vědy. V současné době se věnuje bioetice (1. LF UK v Praze), filosofii práva a analytické filosofii (metafyzika, etika, personální ontologie) a působí jako vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR.
Místo konání: PEN-klub, Praha 1, Klementinum 190 v prostorách Národní knihovny ČR (dříve Univerzitní knihovna).
Upozornění:

Od účastníků vybíráme po dvacetikoruně a můžete-li dát více, uvítáme to. Peněz užíváme k úhradě pronájmu PEN-klubu. Děkujeme.

 

Garant večera:  Lenka Příplatová, rozesílá  Ivan Pergler

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *