David Černý: Etika války (1. září 2023 – živě Viničná 7, Přírodovědecká fakulta UK, Praha)

Teorie spravedlivé války se jakýmsi středem mezi pacifismem na jedné straně (žádná válka není morálně ospravedlněná) a realismem (morální hodnocení nelze na války uplatňovat) na straně druhé. Klasická teorie či paradigma spravedlivé války obsahuje dvě sady podmínek: ius ad bellum (spravedlivé zahájení války) a ius in bello (spravedlivé vedení války). V současnosti k nim přibyly také podmínku ius ante bellum (spravedlnost před válkou) a ius post bellum (ukončení války a poválečná vypořádání). Podle tohoto paradigmatu navíc platí, že mezi ius ad bellum a ius in bello neexistuje žádný vztah závislosti. Jedním z důsledků je to, že pokud kombatanti bojují ve shodě s ius in bello, musíme je považovat za morálně rovnocenné bez ohledu na to, na jaké straně konfliktu bojují. Jinými slovy, všichni kombatanty mají rovné právo zabíjet.

Ve své přednášce představím tradiční paradigma spravedlivé války a ukáži, jakým způsobem se používá k hodnocení vojenských konfliktů. Následně se zaměřím na moderní kritiku tohoto paradigmatu, která se snaží především zpochybnit logickou nezávislost mezi ius ad bellum a in bello. Nejsou-li tyto podmínky nezávislé, plyne z toho celá řada velmi důležitých závěrů, např. zpochybnění morální rovnosti kombatantů. Zdá se, že si toto nové paradigma získává stále více zastánců. Zdá se ale – jak se pokusím ukázat – že čelí vážným námitkám a problémům, které problematizují jeho platnost. Možná nám nezbývá než se vrátit k paradigmatu klasickému.

David Černý vystudoval teoretickou filosofii (Boloňa, Řím), v Itálii přednášel logiku a filosofii vědy. V současné době se věnuje bioetice (1. LF UK v Praze), filosofii práva a analytické filosofii (metafyzika, etika, personální ontologie) a působí jako vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR.

Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 Fotochemie (na dveřích je též označení P34), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.

Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.

Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/314304427680509/

Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=IOFLowx53k0

Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *