Tomáš Kosička: Dynamický model bankovního sektoru, 14. srpna 2015

 

Ve své přednášce krátce popíšu bankovní trh v České republice, jeho historii, provedu malou komparaci s vybranými státy a představím jednoduchý dynamický model evolučního vývoje bankovního sektoru v České republice. Tento model by měl dát odpověď na otázku, jaký je optimální počet bankovních subjektů působících na trhu a jak se tento počet mění v závislosti na regulaci. Pokusím se dokázat, že při daném stupni regulace tento počet konverguje k předem odhadnutelnému číslu a toto číslo lze měnit pomocí různých druhů regulace.

Mgr. Tomáš Kosička (1967) Vystudoval Jadernou a subjadernou fyziku na MFF UK. Zabývá se především teorií pravděpodobnosti, matematickým modelováním a teorií her. V současné době je studentem doktorského studia oboru Finance na VŠFS.

Místo konání: PEN-klub, Praha 1, Klementinum 190 v prostorách Národní knihovny ČR (dříve Univerzitní knihovna).
Upozornění: Od účastníků vybíráme po dvacetikoruně a můžete-li dát více, uvítáme to. Peněz užíváme k úhradě pronájmu PEN-klubu.
POZOR!!! Neformální část diskuse v salonku Literární kavárny v Řetězové 10.

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *