Miroslav Havránek: Inflační kosmologie, 16. ledna 2015

Současné poznatky o vesmíru ukazují, že vesmír vznikl před 13,8 miliardami let za extrémně vysokých teplot a hustot primordiální látky. Vesmír, jak jej známe nyní se skládá převážně z temné energie a temné hmoty, zatímco hmota atomární povahy zaujímá jen 5% vesmíru. Složení vesmíru má klíčový vliv na jeho vývoj, který je často popisovaný Fridmanovým řešením Einsteinových rovnic obecné teorie relativity. Tento standardní kosmologický model má však své trhliny vyplývající z jeho nekompletnosti. Zařazení krátké, extrémně rapidní expanze vesmíru krátce po velkém třesku pomáhá vyřešit hned několik problémů standardního modelu. V přednášce si povíme krátký úvod do standardního kosmologického modelu, ukážeme jakým způsobem inflace řeší jeho nedostatky a umožňuje vznik vesmíru takového, jaký pozorujeme. Na závěr se zaměříme na experimentální testy inflačních teorií, které jsou horkým tématem moderní kosmologie.

Ing. Miroslav Havránek, MSc, PhD. – vystudoval elektroniku na FEL-ČVUT a částicovou fyziku na univerzitě v Durhamu. V letech 2010-2013 studoval doktorát na univerzitě v Bonnu kde se zabýval návrhem integrovaných obvodů. Nyní pracuje na FJFI-ČVUT, kde vyvíjí křemíkové detektory pro upgrade experimentu ATLAS. Ve volném čase se zabývá astrofotografií a popularizací vědy prostřednictvím spolku Aldebaran.
Místo konání: PEN-klub, Praha 1, Klementinum 190 v prostorách Národní knihovny ČR (dříve Univerzitní knihovna).
Upozornění: Od účastníků vybíráme po dvacetikoruně, můžete-li přispět více, budeme Vám vděčni. Peněz užíváme k úhradě pronájmu PEN-klubu.

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *