Přírodními archívy většinou označujeme souvrství sedimentárních hornin, v nichž jsou uloženy informace o klimatických oscilacích a změnách prostředí (např. rozšíření vegetace, změny v důsledku lidské činnosti). Pomocí různých