V Africe jsou státy, kde politická nestabilita občas vyústí ve vážnější konflikty a nebezpečné situace. Takovým státem, je i bývalá francouzská kolonie Mali, kde již od 60. let