Martin Škorpík: Mali – země hliněných mešit, 4. srpna 2017

V Africe jsou státy, kde politická nestabilita občas vyústí ve vážnější konflikty a nebezpečné situace. Takovým státem, je i bývalá francouzská kolonie Mali, kde již od 60. let dvacátého století probíhá odpor Tuaregů, Arabů a dalších obyvatel proti centrální vládě v Bamaku. Obyvatelé severních, saharských regionů usilují o autonomii či samostatnost prostřednictvím státu Azawad. Přednáška zachycuje situaci z klidnějšího období v roce 2007. Navštívíme přírodně zajímavé lokality na jihozápadě, středu a východě země, seznámíme se s životem na venkově v povodí řeky Nigeru, v divočině Sahelu, i u kočovných pastevců a zemědělců ve vnitrozemské deltě Nigeru. Podrobněji se seznámíme s fulbskými pastevci a jejich způsobem života.
 
Martin Škorpík – 1983-87 pracovník Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích, kde se podílel na výzkumu zeleně v zemědělské krajině. 1987-91: odborný referent pro zemědělství a zoologii na Správě CHKO Podyjí ve Znojmě. 1991-2003: náměstek ředitele Správy Národního parku Podyjí pro ochranu přírody, nyní vedoucí oddělení speciální ochrany přírody v téže organizaci. Zabývá se aplikovanou ekologií v oblasti biotopové a druhové péče a ochranářskou entomologií. Amatérsky se zabývá studiem brouků z čeledi krascovití.
 
Facebooková událost zde: https://www.facebook.com/events/926492040837970/
 
Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.
 
Po přednášce následuje neformální část diskuze, tentokrá opět v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.
 
Další pátek (11. srpna) s Tomášem Moravcem probereme rizika a přínosy geneticky modifikovaných plodin.
 
Jménem organizátorů.
Vítězslav Škorpík

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *