Michaela Košová: Cesta do hlbín pojmu duša, 28. července 2017

Pojem duše bol v dejinách filozofie vždy jednou z popredných tém. Dnes je dokonca v psychológii a v tzv. „experimentálnej filozofii“ trendom pýtať sa „nefilozofov“ zo širokej verejnosti, ako slávne filozofické koncepty chápu oni. Dokážu nám ale podobné výskumy prezradiť, či je v človeku viera v dušu zakorenená, alebo dokonca z evolučného hľadiska prirodzená? A aj keby bola odpoveď kladná, odráža viera v dušu vedecky dokázateľnú skutočnosť? V prednáške sa oprieme o poznatky neurovedy, ktorá nám odkrýva skutočnosti o pravej podstate nášho Ja, ale o problematickosti pojmu „duša“ nám veľa prezradí aj exkurz do myslenia dávnych kultúr, ktoré tvoria základ tej našej.

Michaela Košová je doktorandkou filozofie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a venuje sa predovšetkým modernej filozofii mysli.

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.

Po přednášce následuje neformální část diskuze, tentokrá opět v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00!
Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Další pátek, tedy 4. srpna bude naším hostem Martin Škorpík s nímž se vydáme do Afriky, konkrétně do subsaharského státu Mali.

Pro ty, kteří to ještě nevědí připomínám novinku. Mezi přednáškou a diskuzí bude následovat 5 minut přestávka, aby všichni ti, kteří chtějí odejít předčasně, popřípadě si potřebují dojít na WC, mohli opustit sál a nerušili v průběhu přednášky a diskuze.

Nakonec si Vás ještě dovolím co nejsrdečněji pozvat na skeptické pivo, které se bude konat 26. července v restauraci Dno Pytle na Vinohradské třídě od 17 hodin.

A to je od nás pro tuto chvíli všechno.
S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *