Pavol Bargár: Nigérijčanmi založené letničné/charizmatické cirkvi v Českej republike: Aktívna misijná sila alebo kultúrne geto? 11. dubna 2014

Fenomén nigérijských letničných/charizmatických misionárov a spoločenstiev, ktoré vedú, je relatívne dobre zdokumentovaný s ohľadom na niektoré západoeurópske krajiny. Avšak oveľa menej pozornosti sa zatiaľ dostalo pôsobeniu Nigérijčanmi založených letničných/charizmatických cirkví v strednej Európe. Táto prednáška sa pokúsi o čiastočné vyplnenie tohto vákua tým, že chce skúmať pôsobenie troch Nigérijčanmi založených cirkví v Prahe, konkrétne „Kresťanského zboru Hora ohňa a zázrakov“ (angl. „The Mountain of Fire and Miracles Ministries“), „Zasľúbenej farnosti Praha Vykúpenej kresťanskej cirkvi Božej“ (angl. „Covenant Parish Prague of The Redeemed Christian Church of God“) a „Medzinárodnej misijnej služby Svätého ducha konca vekov“ (ang. „The Holy Ghost End Time Ministries Intl.“). Táto prednáška analyzuje rozličné stratégie, ktoré tieto spoločenstvá používajú na prekonanie hraníc priestoru pôsobenia vymedzeného etnickou príslušnosťou ich zakladateľov. Na týchto konkrétnych prípadových štúdiách testuje tézu razenú viacerými bádateľmi s ohľadom na nigérijských letničných imigrantov v Európe a konkrétne vo Veľkej Británii, ktorá tvrdí, že Nigérijčanmi založené letničné/charizmatické cirkevné zbory v Európe nedokážu osloviť populáciu ne-nigérijského pôvodu, resp. tých, ktorí nepatria medzi Afričanov čiernej pleti. Tento príspevok navrhuje komplexnejší prístup k štúdiu daného fenoménu, ktorý by vzal do úvahy také aspekty, ako znalosť/skúsenosť farára/vedúceho zboru s miestnym kontextom, jazykovú stratégiu, svetonázor, bohoslužobný štýl a misijnú politiku. Táto prednáška zastáva tézu, že samotné čísla by nemali byť vnímané ako hlavný indikátor toho, či konkrétne cirkevné spoločenstvo predstavuje aktívnu misijnú silu alebo nie, ale že do úvahy je potrebné vziať viaceré faktory.

Mgr. Pavol Bargár, M.St., Th.D. študoval teológiu, religionistiku a židovsko-kresťanské vzťahy v Bratislave, Prahe, Heidelbergu a Cambridge. V súčasnosti pôsobí ako postdoktorský vedecký pracovník na Evangelickej teologickej fakulte UK v Prahe, kde aj externe prednáša. Venuje sa misiológii/interkulturálnej teológii, medzináboženským vzťahom a vzťahu teológie a kultúry.
Po přednášce jako obvykle následuje diskuse.

Místo konání: PEN-klub, Praha 1, Klementinum 190 v prostorách Národní knihovny ČR (dříve Univerzitní knihovna).
Upozornění: Vstupné na přednášku je dobrovolné, uvítáme však, věnujete-li nám alespoň dvacetikorunu. Vybrané vstupné používáme k úhradě pronájmu přednáškové místnosti.

A ještě jedno upozornění pro ty, kteří se nemohli dostavit na udílení Bludných balvanů za rok 2013. Na youtube je již dostupné video z ceremoniálu, a to na adrese http://youtu.be/o_a-KpmP8FY Velký dík za zhotovené záznamu patří pravidelnému návštěvníkovi našich pátečních setkání Ludvíku Hákovi. Děkujeme!

Garant večera: Mgr. Lenka Příplatová,  rozesílá ing. Ivan Pergler

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *