Paleoantropologické doklady svědčí o vzniku anatomicky moderního člověka ve východní Africe před 150 – 200 tisíci lety. Ke kolonizaci Eurasie došlo pravděpodobně ve dvou migračních vlnách, během