Viktor Černý: Počátky šíření anatomicky moderních lidí z Afriky, 5. února 2016

 

Paleoantropologické doklady svědčí o vzniku anatomicky moderního člověka ve východní Africe před 150 – 200 tisíci lety. Ke kolonizaci Eurasie došlo pravděpodobně ve dvou migračních vlnách, během kterých se naši afričtí předkové potkávali a mísili s tehdy vymírajícími neafrickými homininy, neandertálci a denisovci. Přednáška ukáže, že genetické stopy pravěkých migrací lze rekonstruovat také studiem genetické diverzity současných populací.

Viktor Černý vystudoval biologickou antropologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a doktorát obhájil na Univerzitě Bordeaux ve Francii. Působí v Archeologickém ústavu Akademie věd ČR v Praze. Zabývá se problematikou základního výzkumu a vývoje v biologické antropologii pravěku, zejména v oblasti populační genetiky a ekologie člověka. Spolupracuje s řadou domácích i zahraničních pracovišť na projektech evoluce člověka v Africe a Arábii. Sleduje rovněž vliv způsobu obživy na genetickou proměnlivost a strukturu. V této problematice vede bakalářské, magisterské a doktorské práce na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.Je autorem nebo spoluautorem řady odborných článků. V roce 2006 mu vyšla kniha Lidé od Čadského jezera, ve které popisuje historii, přírodní podmínky a sociální vývoj v oblasti střední Afriky a to nejen prostřednictvím antropologie, ale i etnologie, archeologie, biologie, genetiky, lingvistiky a demografie. Čadské jezero ukazuje jako významný mezník kulturních vlivů a migračních proudů této části Afriky.

Místo konání: PEN-klub, Praha 1, Klementinum 190 v prostorách Národní knihovny ČR (dříve Univerzitní knihovna).

Upozornění: Od účastníků vybíráme po dvacetikoruně a můžete-li dát více, uvítáme to. Peněz užíváme k úhradě pronájmu PEN-klubu.
Neformální část diskuse v salonku Cafe Kampus v Náprstkově 10.

 

Milí Pátečníci.

Opět bych Vás chtěl moc poprosit, abyste na tuto přednášku přišli včas. Rádi bychom začali již v 17:00. Do budoucna bychom chtěli začínat v 17 hodin pravidelně, aby bylo více času na diskuzi.
Pokud Vám chyběla fyzika mám pro Vás dobrou zprávu. Příští pátek, tedy 12. února se totiž můžete těšit na Jaroslava Kousala, který u nás promluví na téma Není vakuum jako vakuum.
A to je od nás z organizačních záležitostí pro tuto chvíli všechno.

 

Hezký zbytek dne.
Vítězslav Škorpík

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *